خانه

شعار سال:« حمایت از کالای ایرانی »

دستورالعمل تعرفه شهرداری زنوز سال ۱۳۹۸

اخبار

اطلاعیه‌ها

با ۱۲ رقمِ گوناگونِ سیب زنوز آشنا شوید

شهر زنوز علاوه بر داشتن افتخارات تاریخی و فرهنگی، از منظر کشاورزی نیز سرآمد بوده و پایتخت سیب ایران شناخته می‌شود. در ادامه با ارقام سیب زنوز بیشتر آشنا می‌شوید.

با ۱۲ رقمِ گوناگونِ سیب زنوز آشنا شوید

شهر زنوز علاوه بر داشتن افتخارات تاریخی و فرهنگی، از منظر کشاورزی نیز سرآمد بوده و پایتخت سیب ایران شناخته می‌شود. در ادامه با ارقام سیب زنوز بیشتر آشنا می‌شوید.

نقشه زنوز در گوگل مَپ

لینک‌های مفید