آماده سازی بسته های ضد عفونی کننده

بسته های ضد عفونی کننده به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کوید ۱۹) جهت پخش در بین مردم شهر زنوز توسط شهرداری و شورای اسلامی زنوز، مرکز بهداشت و درمان و گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج شهدای زنوز آماده سازی گردید.