افتتاح اولین اقامتگاه بوم گردی در شهر زنوز

این اقامتگاه به همت شهروند عزیز جناب آقای مهندس مولانی بازسازی و مرمت گردید و با پیگیری های به عمل آمده اولین مجوز اقامتگاه بوم گردی به آن تعلق گرفت.