جایگاه سوخت CNG زنوز دو منظوره خواهد شد

هادی مقدم زاده شهردار زنوز در این باره گفت:

جایگاه CNG در شهر زنوز در سال‌های گذشته با مشارکت ۵۱ درصدی شهرداری زنوز و ۴۹ درصدی بخش خصوصی راه‌اندازی شده بود که ۴۹ درصد از سهام بخش خصوصی نیز توسط شهرداری زنوز خریداری شد و اکنون ۱۰۰ درصد سهام در اختیار شهرداری زنوز است.

مقدم زاده در این باره افزود:

زمین مجاور جایگاه نیز توسط شهرداری خریداری شده و به زودی و با آغاز فصل کاری جایگاه دو منظوره (CNG و بنزین) خواهد شد.

وی در انتها افزود:

از حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه‌ی جناب آقای محمدرضا زنوزی مطلق، افتخار زنوز و آذربایجان، صمیمانه سپاسگزارم.