جلسه شورای فنی ترافیک شهر زنوز

جلسه شورای فنی ترافیک شهر زنوز با حضور رئیس پلیس راهور شهرستان،رئیس پلیس راه شهرستان،رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مرند،و جناب آقای مهندس محمدی از فرمانداری مرند و دکتر برزگر در شهر زنوز برگزار شد و پیشنهادات شهرداری زنوز در خصوص اصلاح میادین ،احداث سرعت گیر در بلوارها،نصب تابلوهای راهنما در شهر،حضور مامور راهنمایی،خط کشی خیابانهای سطح شهر و استاندارد سازی روشنایی معابر و خیابانهای سطح شهر برای تردد ایمن ،تصویب شد.