دیدار با نماینده منتخب مردم مرند و جلفا، خانم دکتر معصومه پاشایی

شهردار و اعضای شورای اسلامی زنوز، امام جماعت شهر، رؤسای ادارات و ریش سفیدان زنوز با نماینده منتخب مردم مرند و جلفا ، خانم دکتر معصومه پاشایی دیدار کردند.