راه‌های ارتباطی

راه‌های ارتباطی به زنوز

برای آمدن به زنوز، از سمت مرند، می‌توان از جاده‌ی اصلی مرند – زنوز استفاده کرد و همچنین از سمت جلفا، می‌توان از جاده‌ی اصلی جلفا – زنوز استفاده نمود.

مسیر اصلی مرند زنوز در نقشه

مسیر اصلی جلفا زنوز در نقشه