مراکز فرهنگی

مراکز فرهنگی و مذهبی

با توجه به جهان‌بینی خاص و اعتقادات ساکنین، در همه سکونت‌گاه‌های حوزه نفوذ مسجد به عنوان نماد و نشانه جامعه مسلمانان موجود است و ساکنین به فعالیت‌های مذهبی در مراکز فوق می‌پردازند. ولی از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی و وجود کتابخانه، اغلب روستاها فاقد مراکز مذکور بوده و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس و مساجد صورت می‌پذیرد.

همچنین شهر زنوز دارای یک ساختمان کتابخانه بوده که استفاده از آن برای عموم اهالی آزاد است.

کتابخانه عمومی زنوز در سال ۱۳۴۷ شمسی تاُسیس شده و اوایل مدتی در شهرداری زنوز مستقر بود و بعدها چند مکان شخصی را اجاره نموده و به فعالیت ادامه می داد تا اینکه در سال ۱۳۷۶ شمسی ساختمان آن در قسمتی از زمین اولین مدرسه زنوز که در خیابان کشی شهر باقی مانده بود باضافه زمین اهدائی خانواده ” آذربای ” ساخته و در محل فعلی واقع در خیابان امام(ره) تا به امروز به فعالیت خود ادامه می دهد. کتابخانه از سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه انجمن کتابخانه به کتابخانه حکیم مدرس زنوزی تغییر نام یافته است . بخش های کتابخانه: بخش مخزن: بخش مخزن کتابخانه مجموعه ای بالغ بر 16300 نسخه کتاب را در موضوعات مختلف شامل می شود.نظم حاکم بر مجموعه رده بندی دیویی است که کتابها را بر اساس موضوع به 10رده ی اصلی تقسیم کرده است. مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز در اختیار مراجعان قرار دارد و مراجعان کتابخانه می توانند شخصا به قفسه کتابها مراجعه کرده و کتابهای مورد نظر خود را انتخاب نمایند.