تاریخچه شهرداری

واژه «شهرداری» از واژه‌هایی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را وضع كرده و آنچه که امروز به نام و نشانِ شهرداری می‌بینیم و می‌شنویم، در روزگار پیشین با نام «بلديه» شناخته مي‌شده است.

در سال ۱۲۸۳ ه‍. ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد. پیش از تشکیل بلدیه، مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی، بدون مداخله‌ی حکومت، خدمات شهری را انجام می‌دادند. پس از پیروزی مشروطه، مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری و آب رسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه‌هایی برای بهداشت شهرها برآیند، که منجر به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها تحت عنوان «قانون بلدیه» در ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی شد.

شهرداری زنوز از سال ۱۳۳۲ خورشیدی دایر شده‌است و این شهر، یکی از اولین شهرهای استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود که صاحب شهرداری شده‌اند. اولین شهردار زنوز، «علی‌اکبر احمدی زنوز» بوده‌است.

در ادامه لیست تمامی شهرداران زنوز، از ابتدای تأسیس شهرداری تاکنون را مشاهده می‌کنید.