اطلاعات آماری

اطلاعات آماری زنوز

جمعیت

جمعیت شهر زنوز بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 خورشیدی، 2465 نفر بوده ‌است که از این تعداد 1066 نفر مرد و 1399 نفر زن بوده‌اند، و در مجموع 843 خانوار در این شهر ساکن هستند.

آب و هوا

معمولاً میزان بارندگی سالیانه در این ناحیه به ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلی متر می‌رسد.

دمای میانگین سالیانه درّه زنوز حدود ۹.۴ درجه سانتی گراد است.

گرم‌ترین ماه، مرداد و همچنین سردترین آن دی ماه است.

در دی، حداقل درجه حرارت بین منفی ۸.۲ تا منفی ۲۰.۸ درجه سانتی گراد در سال‌های مختلفِ آمارگیری در نوسان بوده است.

حداکثرِ مطلق درجه حرارتِ گرم‌ترین روز سال از ۳۲.۸ تا ۳۶.۸ در مرداد ماه در سال‌های آمارگیری در نوسان بوده است.

میانگین حداقل گرمای سالیانه برابر۲.۷ درجه سانتی‌گراد و میانگین حداکثر سالیانه ۱۶.۲ درجه سانتی‌گراد است.

اشتغال

بنا بر آمار تهیه شده در سال ۱۳۸۵، بر اساس درصد شاغلین جمعیت فعال شهر زنوز، حدود ۳۰ درصد از اهلی زنوز به کار کشاورزی، حدود ۱۳ درصد به کار صنعت و حدود ۵۷ درصد به کار خدمات (عمده فروشی، خرده فروشی، ستوران، حمل و نقل ارتباطات، فعالیتهای مالی، بیمه، ملکی و حقوقی، آموزشی، فعالیت‌های، اجتماعی و شخصی) اشتغال داشته‌اند.