موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

شهرستان مرند دارای چهار نقطه (کانون) شهری به نام‌های مرند، کشکسرای، یامچی و زنوز است. رشته کوه‌ قره داغ ارتباط شهر مرند و حومه آن را با شهرهای شمالی شهرستان مرند، از جمله زنوز و علمدار گرگر (هادی شهر) و شهرستان جلفا قطع کرده است.

زنوز کوهستانی‌ترین منطقه‌ی شهری شهرستان مرند است که در شمال شرقی شهرستان مرند و در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از جاده اصلی مرند جلفا قرار گرفته است.

مرکز زنوز از طریق راه‌های اصلی ارتباطی، حدود ۲۸ کیلومتر با مرکز شهر مرند در جنوب خود، و حدود ۵۷ کیلومتر با مرکز شهر جلفا در شمال خود فاصله دارد.

شهر زنوز از لحاظ تئوری مکان مرکزی دارای مرکزیت خاصی نسبت به آبادی‌های منطقه بوده و به خاطر قرارگیری در مرکز شهرستان، کمترین فاصله و مسافت را با سایر آبادی‌های پیرامون داراست.

چنانچه در تئوری مکان مرکزی مطرح است، هر مرکز اصلی به ۶ مرکز سکونتگاهی پیرامون، ‌خدمات ارائه می‌دهد. چنانچه به موقعیت منطقه توجه گردد، خواهیم دید که شهر زنوز در مرکز روستاهای چرچر، زمهریر، درق و زنوزاق بوده و از لحاظ تئوری مکان‌های مرکزی، به عنوان سکونت‌گاه اصلی ارائه دهنده خدمات به روستاهای فوق خواهد بود.

آب و هوا

منطقه‌ی زنوز و روستاهای اطراف آن از جمله زنوزق، درق، زمهریرو کهوه کمر، منطقه‌ای است کوهستانی با ارتفاع ۲۰۰۰۱۵۰۰ متر از سطح و دریا و دارای طول جغرافیایی ﹶ۵۰ و ۴۵ درجه و عرض جغرافیایی ﹶ۳۶ و ۳۸ درجه با متوسط بارندگی ۳۵۰۳۰۰ میلی لیتر که جزوِ مناطق سردسیرِ مرند به شمار می‌آید.

موقعیت کوهستانی و عرض جغرافیایی این منطقه، از عوامل برودت و سرمای آن است و تا حدودی تحت تاثیر جریان‌های مرطوب دریای مدیترانه از سمت غرب و جنوب غربی است. همچنین توده‌های هوای سرد سیبری نیز از شمال بر آب و هوای آن اثر می‌گذارد.

دما

دمای میانگین سالیانه درّه زنوز حدود ۹.۴ درجه سانتی گراد است.

گرم‌ترین ماه، مرداد و همچنین سردترین آن دی ماه است.

در دی، حداقل درجه حرارت بین منفی ۸.۲ تا منفی ۲۰.۸ درجه سانتی گراد در سال‌های مختلفِ آمارگیری در نوسان بوده است.

حداکثرِ مطلق درجه حرارتِ گرم‌ترین روز سال از ۳۲.۸ تا ۳۶.۸ در مرداد ماه در سال‌های آمارگیری در نوسان بوده است.

میانگین حداقل گرمای سالیانه برابر۲.۷ درجه سانتی‌گراد و میانگین حداکثر سالیانه ۱۶.۲ درجه سانتی‌گراد است.