صورت‌جلسه اضطراری ویروس کرونا در شهرداری زنوز

در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ جلسه ای با حضور اعضای ذیل در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، راس ساعت ۱۱ صبح در محل شهرداری زنوز تشکیل که پس از بحث و بررسی و نظرات حاضرین تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱-مقرر شد نسبت به ایجاد پایگاه غربالگری در محل ساختمان اورژانس زنوز واقع در ورودی شهر اقدام گردد.
۲-مقرر شد بهداشت و درمان زنوز از ساعت ۸ صبح همه روزه نسبت به معاینه مسافرین نوروزی به شهر زنوز و روستاهای تابعه اقدام نماید‌.
۳-مقرر شد نیروی مقاومت بسیج نسبت به همکاری با بهداشت و درمان زنوز اقدام نماید.
۴-نیروی انتطامی(کلانتری زنوز) و شهرداری و شورا همکاری لازم را با اداره بهداشت و درمان بطور مداوم انجام خواهند داد.
۵-مدیریت امورات فوق بر عهده اداره بهداشت و درمان زنوز خواهد بود.