ضد عفونی کردن خیابان ها و معابر عمومی زنوز توسط شهرداری زنوز

با تلاش و اقدامات شهرداری زنوز، خیابان ها و معابر عمومی این شهر به منظور جلوگیری از تکثیر ویروس کرونا ضد عفونی گردید.