کشاورزی

کشاورزی

لینک مرتبط: ۱۲ رقمِ گوناگونِ سیب زنوز

وجود خاک حاصلخیز، آب و هوای مساعد، دسترسی به منابع آب و مساعدت دیگر عوامل طبیعی، زنوز و در کل شهرستان مرند را به یکی از قطب‌های عمده‌ی زراعی و باغداری استان مبدل ساخته است.

باغ‌های حاصل خیز میوه‌ی زنوز دارای خاک بسیار مساعد برای کشت درختان میوه بوده و از شن و رس و هوموس و مقداری آهک تشکیل شده است. به همین جهت تولید سیب و باغداری یکی از اساسی‌ترین مشاغل باغداران و کشاورزان زنوز است. در زنوز سبزی‌کاری نیز در سطح وسیعی انجام می‌گیرد.

رودخانه زنوز از ارتفاعات و دامنه‌های کوه سلطان سنجر واقع در ۱۵ کیلومتری مشرق زنوز سرچشمه گرفته و با جریانی از شرق به غرب منبع عمده‌ی تامین آب شهر، باغ‌ها و مزارع زنوز به شمار می‌رود.

در کشاورزی، محصولاتی همچون گندم و نخود کشت می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده (سال ۱۳۸۵) از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند، کل اراضی زراعی زیر کشت شهر زنوز ۵۴۰ هکتار و متعلق به اراضی دیم است. بازده تولید در کل زمین‌های زراعی ۱۰۰۰ تن بیان گردیده است.

سطوح اختصاص یافته به باغداری در سطح شهر زنوز نیز برابر ۴۳۶.۵ هکتار است که بیشترین اراضی باغی متعلق به باغ‌های سیب با ۳۰۲ هکتار و کمترین آن مربوط به انگور به ۶.۵ هکتار گزارش گردیده. از لحاظ بازده نیز، سیب زنوز بیشترین میزان و انگور کمترین میزان تولید را به خود اختصاص داده‌اند.